Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Xã Tân Quang ra quân hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone trong phòng chống dịch Covid-19.

Đăng lúc 09:21:49 19/08/2020

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Xã Tân Quang ra quân hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone trong phòng chống dịch Covid-19.

 

Thực hiện công văn số 2651/UBND-KTTH ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc cài đặt ứng dụng BlueZone phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công văn số 12-CV/HU ngày 13/8/2020 của Huyện ủy Bắc Quang về việc cài đặt ứng dụng BlueZone phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để hướng dẫn người dân trên địa bàn xã cài đặt ứng dụng BlueZone góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trong 03 ngày 17,18, 19/8/2020 xã Tân Quang đã chỉ đạo cho các thành viên Ban chỉ đạo xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tải ứng dụng BlueZone để phòng chống dịch bệnh Covid 19. Với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà trong 03 ngày xã Tân Quang đã vận động được 1.402 người cài đặt ứng dụng BlueZone trên điện thoại để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xã Tân Quang tiếp tục kêu gọi mọi người dân có sử dụng điện thoại thông minh chưa được cài đặt ứng dụng BlueZone tiếp tục triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh./.

Tìm kiếm
Tin mới
https://zalo.me/0827185888
FACEBOOK
0827 185 888