Hiệu quả từ việc xây dựng thôn phát triển toàn diện

Đăng lúc 03:10:15 19/11/2020

Hiệu quả từ việc xây dựng thôn phát triển toàn diện

Người dân thôn Mỹ Tân, những con người cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, quanh năm gắn bó với ruộng vườn. Đối với họ thời gian và đất được ví quý như vàng; mọi công việc luôn bắt đầu từ 4, 5 giờ sáng đến 6, 7 giờ tối mới kết thúc; Ngày nào cũng vậy họ luôn hăng say với công việc đồng áng. Thời gian dành cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hầu như không có.

 

Đầu năm 2020 khi triển khai thực hiện Đề án xây dựng thôn Mỹ Tân thành thôn phát triển toàn diện; thôn Mỹ Tân như khoác lên mình một tấm áo mới. Từ một thôn rất khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; có những giải bóng đá do xã tổ chức đến trưởng thôn, bí thư chi bộ cũng phải tham gia làm cầu thủ, các hoạt động văn nghệ do xã tổ chức hầu như thôn không tham gia được với rất nhiều lý do, tuy nhiên đến nay thôn đã có 01 đội văn nghệ với 17 thành viên, 01 đội múa lân 7 thành viên và 01 đội bóng chuyền hơi 16 thành viên. Các đội đã bố trí thời gian luyện tập thường xuyên hiệu quả. Do đặc thù công việc của các hộ gia đình trong thôn hầu hết đều làm nông nghiệp nên thời gian luyện tập đối với đội múa lân và đội văn nghệ hầu như được tổ chức vào buổi tối.

 

Với lòng hăng say và tinh thần trách nhiệm mỗi thành viên đều ý thức được trách nhiệm của mình; cùng đoàn kết, hăng say luyện tập. Hiện nay có thể thấy đội văn nghệ, đội bóng chuyền hơi và đội múa lân của thôn Mỹ Tân đã có thể tự tin tham diễn phục vụ các sự kiện của thôn, tham gia các chương trình giao lưu, các hội thi do xã, huyện tổ chức. Đây là bước tiến mới đối với thôn Mỹ Tân, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng thôn Mỹ Tân phát triển toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Tìm kiếm
Tin mới
https://zalo.me/0827185888
FACEBOOK
0827 185 888