Thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang - điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Đăng lúc 02:33:40 05/03/2021

Thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang - điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang đã phát triển toàn diện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng nông thôn mới.

Thôn Mỹ Tân có 67 hộ với 293 nhân khẩu, có 4 dân tộc cùng chung sống. Trong những năm qua, xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thôn thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thôn Mỹ Tân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Đồng thời, đã tích cực chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các giống cây cho năng suất, giá trị kinh tế cao như cây cảnh, cây đào, trồng rau... Thôn đã vận động nông dân tham gia HTX toàn thôn, xây dựng mô hình thôn xóm bình yên, phát triển toàn diện, xây dựng kinh tế vườn, kinh tế gia trại; trong thôn có 01 xưởng chế biến bút chè tươi, 02 xưởng gỗ bóc, 01 xưởng sản xuất gạch xi măng mỗi năm thu nhập trên 250 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn chục người lao động trong thôn. Trong thôn có 80% lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,4 triệu/người/năm. Toàn thôn có 41 hộ khá, giầu, 23 hộ trung bình, hộ cận nghèo có 03 hộ và không có hộ nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa của Mỹ Tân, xã Tân Quang ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Ban chi ủy thôn Mỹ Tân đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền như: tuyên truyền trên loa phát thanh, trong các cuộc họp xóm, qua các hội nghị, băng rôn, khẩu hiệu, tài liệu phát đến tận hộ gia đình... để người dân nắm rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ đó, các hộ có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của làng. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, ý thức và quyền làm chủ của nhân dân không ngừng được nâng lên. Toàn thôn Mỹ Tân đã xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu, xuất sắc, nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa. Các thành viên trong gia đình không chỉ sống có trách nhiệm với nhau mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được các thôn thực hiện công khai, đúng tiêu chuẩn. Số lượng và chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa ngày càng được nâng cao, đến nay có 66 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 59 hộ gia đình đạt tiêu chí nhà sạch vườn đẹp, có 98% hộ gia đình có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt chuẩn, có 100% hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh, có 100% hộ gia đình có chuồng trại gia súc xa nhà ở. Thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang đạt danh hiệu thôn văn hóa, trên 80% số hộ đạt gia đình văn hóa. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú được thành lập 01 đội văn nghệ, 01 đội bóng chuyền, 01 đội bóng đá, 01 đội múa lân, cùng tham gia các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, thể dục ở thôn phát triển mạnh.... Không chỉ tích cực xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa, thôn Mỹ Tân còn nỗ lực vận động nhân dân luôn nâng cao ý thức thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 100% hộ dân thực hiện, trở thành điển hình của xã Tân Quang trong phong trào này.

Ban quản lý thôn Mỹ Tân đã tích cực huy động các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; nhân dân hiến đất làm đường bê tông, tham gia ngày công đóng góp vật liệu, lắp cột đèn chiếu sáng tại cổng nhà được 47/67 hộ gia đình. Thôn đã huy động mở rộng mới được 720m đường vào các nhóm hộ gia đình, bê tông hóa được 700m đường, hiến đất mở đường được 1,950m, huy động nhân dân trong thôn 1.560 ngày công lao động… Công tác giáo dục – Y tế thôn bản cũng đươc quan tâm, tỷ lệ huy động trẻ từ 4-6 tuổi đến trường luôn đạt 100%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi luôn đạt tỷ lệ cao. Phong trào thể dục thể thao được xã đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, thu hút được mọi lứa tuổi tham gia các hoạt động như bóng đá, bóng chuyền… Có thể nói rằng, trong những năm qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi khắp toàn thôn Mỹ Tân nói riêng và xã Tân Quang nói riêng. Những kết quả đạt được từ đây không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Tìm kiếm
Tin mới
https://zalo.me/0827185888
FACEBOOK
0827 185 888