Ban biên tập

+ Cơ cấu tổ chức của Ban biên tập:

- Ông Phạm Khắc Hoàng - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban

- Ông Trần Văn Giang - Trưởng thôn Mỹ Tân - Phó Ban

- Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó ban

- Ông Nguyễn Văn Tuyên - Quản trị viên

- Ông Trần Văn Hoàng - Bí thư chi bộ - Thành viên

- Ông Vương Ngọc Tuyên - Chủ tịch MTTQ xã - Thành viên

- Bà Triệu Thị Đính - Chủ tịch Hội PN - Thành viên

- Ông Trương Thành Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã - Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Diễm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Thành viên

- Ông Đỗ Quý Dũng - Bí thư Đoàn thanh niên xã - Thành viên

Tìm kiếm
Tin mới
https://zalo.me/0827185888
FACEBOOK
0827 185 888