Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tân Quang họp triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Đăng lúc 08:59:21 30/09/2020

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tân Quang họp triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 4354/KH-UBND ngày 16/9/2020 và kế hoạch số 4355/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Bắc Quang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021. Sáng ngày 29/9/2020 Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Tân Quang tổ chức họp Hội đồng NVQS xã triển khai Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021. Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Khắc Hoàng phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS. Các thành phần tham gia gồm có các đồng chí thành viên trong Hội đồng NVQS xã, Bí thư, trưởng thôn, lực lượng Công an viên, thôn đội trưởng của các thôn. Tại hội nghị đã triển khai các Quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS xã, Quyết định phân công thành viên phụ trách thôn, Kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021, danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, rà soát các tiêu chuẩn về sức khỏe, văn hóa, phẩm chất chính trị để bình xét các công dân đủ tiêu chuẩn tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã, hội nghị đã họp xét được 36 công dân đủ tiêu chuẩn để tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021. Qua nghe các ý kiến phát biểu và thảo luận, đồng chí Phạm Khắc Hoàng kết luận: Giao Trạm trưởng y tế bố trí đủ cán bộ tham gia khám, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác khám sơ tuyển tại xã sáng ngày 07/10/2020; Giao cho công chức Văn hóa xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin của xã, cắt dán 01 băng rôn tuyên truyền treo tại Trạm y tế xã, Ban CHQS xã tham mưu ký lệnh điều động khám sức khỏe cho các công dân, đưa lệnh gọi chuyển đến các thôn. Bí thư chi bộ, trưởng thôn thành lập đoàn tổ chức đưa lệnh khám đến gia đình và từng công dân. Giao cho các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp cùng thôn đưa công dân đến địa điểm khám theo đúng kế hoạch./.

Tìm kiếm
Tin mới
https://zalo.me/0827185888
FACEBOOK
0827 185 888