Nông thôn Bắc Quang khởi sắc từ một nghị quyết

Đăng lúc 08:28:20 20/03/2020

BHG - Ngày 5.4.2016, Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết 04) ra đời; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy huyện như tiếp thêm “sinh khí” để lộ trình xây dựng NTM trên địa bàn tiếp tục phát triển toàn diện trong một không gian hài hòa, bền vững.

Sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh giúp gia đình ông Trần Văn Giang (bên phải), thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh giúp gia đình ông Trần Văn Giang (bên phải), thôn Mỹ Tân (xã Tân Quang) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Để phát huy trách nhiệm của cấp ủy và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết 04, BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang đã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên BCH, BTV Huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, bởi đây là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt quá trình xây dựng NTM, nhằm làm cho nhân dân hiểu, đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể, chủ động trong xây dựng NTM. Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã phát đĩa DVD tài liệu tuyên truyền, sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM cho các xã, thị trấn và phòng, ban liên quan để tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân như: Cổ động trực quan, bản tin truyền hình, chiếu phim lưu động lồng ghép chiếu video, tập huấn kỹ thuật nâng cao trình độ sản xuất cho người dân,… nhất là tại các xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020 như: Tân Quang, Vĩnh Hảo, Việt Vinh, Hùng An, Kim Ngọc, Tiên Kiều…

Cùng với nội dung trên, một trong những quyết sách quan trọng từ Nghị quyết 04 chính là lấy người dân làm chủ thể chính trong xây dựng NTM và được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực cộng đồng dân cư tại địa phương là chủ yếu. Vì vậy, các hoạt động cụ thể trong phát triển KT-XH do cộng đồng người dân ở thôn, xóm bàn và quyết định tổ chức thực hiện theo quan điểm: Dân biết, dân bàn, dân làm – Nhà nước hỗ trợ, dân kiểm tra và hưởng lợi. Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04, đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Minh chứng cho thấy, nhân dân tự nguyện hiến 41.225 m2 đất, góp 88.110 ngày công và nhiều vật tư giá trị (tương đương gần 60 tỷ đồng) để làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn và các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đặc biệt, có 7.780 hộ/21 xã thực hiện chỉnh trang khuôn viên gia đình, di chuyển chuồng trại gia xúc ra xa nhà và chú trọng cải tạo vườn tạp, trồng cây có giá trị kinh tế cao; 3.426 hộ được công nhận “Nhà sạch - vườn đẹp”…

Thực hiện Nghị quyết 04, việc tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm, trên cơ sở thành lập các Hợp tác xã (HTX); đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân ổn định sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Đến nay, toàn huyện thu hút được 10 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, hình thành liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và hộ dân theo từng lĩnh vực như: Nhóm trồng cây lâu năm, cây cao su, cây lâm nghiệp, dược liệu, mía đường, dứa,… với tổng diện tích lên đến gần 11.000 ha. Đặc biệt, toàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh tập trung như: Vùng trọng điểm sản xuất lúa có diện tích 2.000 ha tại các xã: Quang Minh, Bằng Hành, Việt Vinh,... cho sản lượng hàng hóa trung bình trên 12.000 tấn/năm, đạt giá trị sản phẩm 72 tỷ đồng; vùng sản xuất lạc hàng hoá 1.632 ha ở các xã: Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Đông Thành. Vùng sản xuất này chiếm 10% tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn huyện, với sản lượng hàng hóa trung bình đạt 8.343 tấn, tương đương 169 tỷ đồng. Hay vùng trồng chè nguyên liệu 3.300 ha, tập trung ở các xã: Hùng An, Vĩnh Hảo, Tân Lập…

Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết 04, việc triển khai Đề án thôn “Tự chủ, tự quản” chính là cách làm sáng tạo, mang tính đột phá của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang. Bởi đề án tác động tích cực đến mọi phương diện của đời sống dân cư tại thôn. Đến nay, toàn huyện có 71 thôn được công nhận thôn “Tự chủ, tự quản”. Dự kiến cuối năm 2018, toàn huyện có thêm 23 thôn được công nhận, nâng tổng số thôn “Tự chủ, tự quản” lên 94 thôn. Không những vậy, tổng số dư Quỹ của các thôn “Tự chủ, tự quản” hiện lên đến gần 7,2 tỷ đồng; góp phần quan trọng vào thực hiện công tác an sinh xã hội tại thôn. Cùng với kết quả trên, dự kiến hết năm 2018, toàn huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Đi liền với đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tại các xã chuẩn NTM trung bình đạt 30,22 triệu đồng. Thu nhập của các xã vùng đặc biệt khó khăn như: Thượng Bình, Đồng Tiến, Tân Lập,… đạt mốc 10,5 triệu đồng/người/năm (tăng 2,95 triệu đồng so với năm 2015). Còn thu nhập của các xã vùng I, vùng II là 29,1 triệu đồng/người/năm (tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2015).

Những kết quả nổi bật trên tiếp tục là “cú huých” để huyện Bắc Quang phấn đấu đạt mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết 04 đề ra. Đó chính là việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện có kết cấu hạ tầng KT-XH tương đối đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển các hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế từng xã; gắn nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một thêm khởi sắc…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

Tìm kiếm
Tin mới
https://zalo.me/0827185888
FACEBOOK
0827 185 888